Zenonas       www.google.lt            www.ekspertai.eu                  www.lrs.lt                   www.anandtech.com

www.yahoo.com        www.alfa.lt                            www.chip.de              www.3dnews.ru

www.on.lt                   www.balsas.lt                         www.ixbt.com            www.psy-magic.ru

                        www.stern.de             www.bernardinai.lt                          

 

 

Dzin

Tai žodis savo prasme ir turiniu labai artimas Dzen, tik kilęs Lietuvoje. Jo prasmė iš vienos pusės yra labai paprasta – dažniausiai išreiškianti abejingumą kažkam ar aplamai, iš kitos pusės šio žodžio prasmė yra labai filosofiška, reikalaujanti gilių apmąstymų. Dzin žodžio skambesys yra kilęs iš mechaninio garso, kuris kyla surenkant ar ardant sudėtingą mechanizmą, kuomet prieš besistengiančiojo valią iš mechanizmo iššauna spyruoklė ir nuskrenda neaiškia kryptimi su garsu „dzinnn“. Tuomet dirbantysis tuo pat metu tampa ir lyg maldininku, iškart visas sustingsta, įtempia visus kūno pojūčius, ypač klausą, ir toliau elgiasi lyg medituotų. Jį iš karto po sąstingio, ramybės ir susikaupimo užplūsta vidinis triukšmas, minčių srautas, begalinis judrumas – kokia tai buvo spyruoklė, kur ji nuskrido, ar ją rasiu, ar galėsiu sudėtingą mechanizmą sutaisyti ir paleisti vėl? Tačiau kai visos pastangos nueina veltui, tuomet dirbančiojo ir ieškančiojo kūnas atsipalaiduoja, suglemba ir lūpos atkartoja tą patį, ką tik girdėtą garsą „dzin“, į kurį sutalpina neviltį, peraugančią į lyg budistinį atsiribojimą nuo daiktų ir įvykių, ir galiausia „medituojantis“ pereina į „dzin“ nušvitimą, kad ir kažko netekus ar blogai susiklosčius aplinkybėms galima gyventi ne blogiau kaip lygi šiolei.

2005

 

 

 

2012-12-22

Ar ne laikas Lietuvoje atsiskirti padoriems žmonėms nuo alkoholikų debilų, niekšų valdžioje ir burtis į padorių

žmonių bendruomenę, ten pritraukiant ir visus mokesčius bei socialines garantijas?

P.S. O tai vieni dirba, mokesčius moka, o kiti už padorių piliečių pinigus "linksminasi", o kiti, būdami valdžioje

dar ir tyčiojasi.. Šlykščiausia, kad tie degradai dar taikosi apiplėšti ir sugadinti sveikatą tam padoriam mokesčių

mokėtojui, nes tas "daug turi"?
Tai gal tegul padorūs žmonės tobulėja, o degradai degraduoja, bet tik kiekviena grupė iš savo surinktų pinigų?

O tai jau kaliniai renka valdžią padoriems žmonėms. Toliau jau nėra kur.

 

 

2011-12-04

Politika yra ne vien surinkti į biudžetą mokesčių mokėtojų pinigus, bet ir teisingai surinktus pinigus paskirstyti.
2010 metų mokesčių politikos Lietuvoje rezultatai: 272 nauji milijonieriai ir 83,2 tūkst. emigravusių gyventojų.
Tai gal laikas mums papildomais mokesčiais sumažinti milijonierių ir padidinti skaičių Lietuvoje dirbančių ir

besidžiaugiančių gyvenimu.

Sorošo oligarchų apibrėžimas:

"Kai daryti investijas - jie komunistai (tai yra į jų verslą turi investuoti savivaldybės ir vyriausybė),
kai dalintis pelnu - jie kapitalistai (tai yra firmos pelnas - tai tik vien jų "kruvinai" uždirbti pinigai)".

 

 

LTSR Teismo Evangelija pagal KGB prokurorą,
2010 11 17

 

Pradžioje buvo Žodis;
Žodis buvo pas Prokurorą,
ir Žodis buvo Prokuroras.
Jis pradžioje buvo pas Prokurorą,
Visa per jį atsirado,
ir be jo neatsirado nieko, kas būtų neparanku Prokurorui.

                        * * *

 

                        Norėdamas turėti savo būtį, tu turi kažkuom būti.

                        (Zenonas) 2009-02-14                                                                        

 

„Žinių radijo” laidos „Raktas“ 06-05-11

Valstybės finansai (įrašas)                  

 

                        „Žinių radijo” laidos „Raktas“ 06-05-01

                        Gerovės Valstybė pagal D. Kuolį (įrašas)

 

„Žinių radijo” laidos „Raktas“: ar reikėtų Lietuvoje legalizuoti privilegijas? (06-04-03)

Laidos vedėjas Audrys Antanaitis. Dalyvavo Naujosios sąjungos prezidiumo narys Eduardas Šablinskas, Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius, žurnalistė Rūta Grinevičiūtė.

Privilegijos (įrašas)

 

SDMI konferencijos „Gerovės Valstybė” medžiaga. Visos teisės saugomos Socialdemokratinės minties instituto.

                        Konf1_1          Konf1_2          Konf2_1          Konf2_2

 

Moralios kokybės poreikis

 

Lietuva, paskendusi melo, apgaulės, nusikaltimų ir korupcijos skandaluose, laukė naujos, gaivios politinės jėgos. O kai ji išėjo į gatves ir pareiškė: „Štai aš, jauna, graži, džiaukitės kartu su manimi“,– iškart buvo sutikta su didžiuliu pasipriešinimu. Vos ne per visas informavimo priemones jai buvo atšauta: „Tu esi pasileidusi, prasigėrusi, tinginti, labai triukšminga, rėžianti ausį, todėl nepriimtina“. Kodėl? Ir nevilties klyksmas iš minios: „O ką mums daryti, jeigu esame jauni, gabūs, darbštūs, bet neturtingi?“

Į šį klausimą kaip atsakymas per televizijas buvo nuolat rodoma iki dantų ginkluota policija ir kelių jaunuolių muštynės su Vadovybės apsaugos departamento pareigūnais, kurie apkaltino jaunuolius pernelyg dideliu triukšmu prie Seimo rūmų. Jie galbūt užsuko tik paklausti valdžios vyrų kur EBSW pradangino, o tuo metu buvusių politikų ir pareigūnų kompanija nepuolė gelbėti jų tėvelių pinigų, kodėl iki šiol nėra kaltų? O gal kai kam labiausiai rėžė ausį žodžiai: „Ką daryti Lietuvoje jaunam, gabiam, bet neturtingam?“

Antra vertus, kaip galima už dvidešimt penkių žmonių prasižengimus kaltinti visus penkis tūkstančius studentų mitingo ir eisenos dalyvius? Tai panašu į bandymą įbauginti jaunuolius ir pasėti tarp jų nepasitikėjimo vienas kitu sėklą. Toks metodas valdančiųjų elito per dešimtmečius yra gerai išbandytas. Jei taip, tai tuomet žvilgtelkime į kitą pusę – Seimą. Gal imkime ir apkaltinkime visą Seimą Lietuvos žmonių reketavimu vien tik už išaiškintą Virginijaus Martišausko nusikaltimą. Pagal tokią „proporcinę“ sistemą Temidės svarstyklės aiškiai pasisuktų ne Seimo naudai.

Būtent šis klausimas, ką daryti Lietuvoje jaunam, gabiam, bet neturtingam žmogui, netelpa į Lietuvos politikos „genijų“ – politologų, politikų, visokiausių šamanų iš pseudomokslinių tyrimo institutų – nubraižytas tolesnio Lietuvos vystimosi schemas.

Lietuvoje yra įprasta, kuomet prisidirba kairė, tuomet politinė švytuoklė pajuda į dešinę. Bet kodėl Lietuvoje politinė švytuoklė turi judėti nuo vieno apsidirbusio iki kito prisidirbusio? Ar „Crown Plaza“ yra šeimos socialdemokratiškumo išraiška? Ar viską aukojant tautos labui, tokius turtus aitvarai sunešė? Kažkas ne tą aukojo, ir aitvarai, berods, ne į tą pusę lakstė. Ar valdžiai jau sunoko Andrius Kubilius su Konservatorių partija, kaip nusipelnę kankiniai už tautos gerovę? Kodėl valdantys politikai neatiduoda teisingumui artimo savo, Abonento? Abonentas jau tampa esminiu valdančiųjų politikų apsisprendimo momentu, bendra pastarųjų metų politikos žyme. Ar per penkiolika metų Lietuvoje buvo koks nors kairės – dešinės skirtumas? Ideologija, kaip partinės politikos skirties pagrindas, Lietuvos parlamentinių partijų yra ignoruojama, tuo pridengiant Lietuvą valdantį stambųjį kapitalą su jo neaiškios kilmės prigimtimi ir „partiškumu“. Kairė ir dešinė – tai paprasčiausi politiniai akivarai, tūnantys Lietuvos kelio abejose pusėse. Ir murkdosi žmonės iš vieno akivaro į kitą. Gal tiesiai šviesiai įvardinkime, kad Lietuva pagal A. Akstinavičių yra tartum užkeiktame Bermudų trikampyje, kuriame dingsta valstybės milijardai ir perspektyvos, žmonių tikėjimas ir galimybės. O trikampio kraštines piešia politikai, teisėsaugininkai ir kriminalinis pasaulis, pagal Seimo EBSW veiklai tirti sudarytai komisijai duotus Šiaulių miesto mero socialdemokrato Vytauto Juškaus bei buvusio Kauno miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro Vyginto Juknos parodymus.

Ir nereikia užmerkti akių, ilgai gyvenus patamsyje, ir užsikimšti ausų, kurioms pabodo melas ir striptizas. Lietuvoje atsirado moralios kokybės poreikis, kuris šaukiasi gatvėje ir beldžiasi į kiekvienas duris. Moralios kokybiškesnės politikos, Seimo, Vyriausybės darbo, švietimo sistemos, gydymo, kokybiško savivaldybės klerkų ir teismų darbo. Kiekybė nori peraugti į kokybę. Tai istorinis momentas! Politika taip pat turi būti kokybiška. Politikos brokas – gatvės politika. Ir nereikia stengtis įvardinti pasekmių kaip priežasties. Žymiai blogiau būtų, jei visiems būtų viskas tas pat. Tuomet visi težiūrėtų, kaip pripulti prie lovio ir pripusti kartu su giminėmis bei bendrapartiečiais be jokios atsakomybės visuomenei. O kokybė reikalauja sisteminio požiūrio, kuris privalo tapti mūsų valstybės egzistavimo pagrindu.

2005.10.20

 

* * *

 

Politinio elito brakonieriavimas Lietuvos ekonomikoje

Jei Lietuvoje šiuo metu būtų vykdoma ekonominė reforma, tai jos priekyje stovėtų įžymiausi Lietuvos ekonomistai, prisiėmę pilną atsakomybę už ekonominę reformą ir jos pasekmes. Kur jie? Jų nėra. Reiškia tai ne Lietuvos ekonominė reforma.

Jei Lietuvoje būtų vykdoma politinė reforma, tai jos priekyje stovėtų iškiliausi politikai su prisiimta pilna atsakomybę už reformą ir jos pasekmes. Kur jie? Jų nėra. Reiškia tai – ne Lietuvos politinė reforma.

Tai kas gi vyksta šiuo metu Lietuvoje?

Paprasčiausia, eiliniai Lietuvos žmonės per vargus sukaupė gana įspūdingą turtą, kurį reikia „išmušti“ ir “įsisavinti”. Tai yra Lietuvos laukia antrasis „prichvatizavimo“ etapas. Prisiminkime truputį nesenos istorijos. Iš ko dabartinis Lietuvos elitas „atkuto“ ir padaugino savo turtus? Iš konservatorių vykdytos Lietuvos ūkio „reformos“, liaudyje pramintos Lietuvos valstybės turto „prichvatizavimu“, o dar tiksliau – politinio brakonieriavimo Lietuvos ekonomikoje, kad tik „visiems“ būtų geriau, o ypač postkomunistams ir jų „draugams”. Labai simbolinis yra šių dienų pavyzdys: Valstybės turto fondo direktorius P. Milašauskas – pasirodo besąs brakonierius tiesiogine prasme.  Argi gali būti kitaip? Žinoma, ne. Ir „medžiotojas“ ir brakonierius. Tai labai būdingi šių dienų politinio elito bruožai.

Kodėl gi Lietuvos politinis gyvenimas taip pasisuko? Todėl, kad šiuo metu Lietuvoje susiformavusi rinka jau įgijo tam tikrus tikros rinkos bruožus ir ji jau savo uždaviniais bei iššūkiais „spaudžia“ prichvatizuotų ir įvairiausiom lengvatom bei kontrabandos ir nelegalių statybų indulgencijom pamalonintų politinio elito „draugų“ verslą, kuris be išimčių ir lengvatų nesugebėtų dirbti laisvoje rinkoje. Firmos, kurios nesugebėtų toliau dirbti, nepradėjusios gerbti kiekvieną dorą ir protingą darbuotoją, nepakėlusios darbuotojams, proporcingai už įneštą indėlį į firmos klestėjimą, atlyginimus. Tačiau tokie protingi ir sotūs žmonės ypač pavojingi postkomunistinei valdymo sistemai su ryškiais bolševikinio autokratizmo bruožais. Geriau tokie specialistai tegul emigruoja! Elitui ir “mums” bus „ramiau“.

Kita vertus, ką gi postkomunistiniam politiniam elitui daryti? Išeitis viena – sumažinti spaudimą rinkos ekonomikoje, paprasčiausiai, išderinant rinkos ekonomikos mechanizmą, atsukant ekonomines sklendes, kad tas Lietuvoje susiformavęs trapus tikros rinkos ekonominis mechanizmas nustotų taip „žiauriai“ spaudęs politinio elito „draugus“. Papildomai, tokios „ekonominės reformos“ arba tiksliau politinio – ekonominio brakonieriavimo metu, galima perskirstyti gyventojų sukauptas lėšas vardan TOS (?) LIETUVOS.

Ką duoda įvedamas mokestis nuo apyvartos? Tai ypač skaudus mokestis rinkos naujokams, savo varganu darbu ar priverstine emigracija užsidirbusius savo pirminį kapitalą. Atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų sukaupto turto pasiskirstymo tarp gyventojų eksponentinį dėsnį, tai kiekvienas papildomas apyvartos mokesčio procentas ko gero atitinkamai tiek pat kartų sumažintų potencialiai „naujų žaidėjų“ atėjimą į rinką, jau nekalbant apie smulkių ir vidutinių verslininkų, kurie vos suduria galą su galu, žlugimą.

Ką duoda mokestis nuo pelno? Mokestis nuo pelno - tai pirmiausia “sėkmingai” dirbančių rinkos senbuvių, gaunančių kartais ypač didelius viršpelnius, mokestis, panaikinantis prasmę verslininkams išpirkinėti iš politinio elito “sėkmingam darbui” reikalingas mokesčių lengvatų, atlyginimo vokeliuose, kontrabandos, iš anksto “laimėtų” konkursų, nelegalių statybų indulgencijas; paliekant ramybėje visus rinkos naujokus ir ne tokius “supratingus” mažus ir vidutinius verslininkus.

Po tokios „apyvartinės” Lietuvos ekonomikos reformos, vėl eilinis Lietuvos pilietis drebės dėl kiekvieno lito ir viskas, kaip toje „laimingoje“ pasakoje, grįš į savo „vėžes“. Ir vėl galės eilinis Lietuvos pilietis “laimingas” žiūrėti į plačias eilinio komunistų partijos suvažiavimo delegatų šypsenas po eilinio valstybės lėšų “parlamentinėms partijoms” pasidalinimo.

Ir kas išdrįso suabejoti, kad komunistai ir jų „draugai“ neatėjo valdyti amžiams?

Su eiliniu “ekskomunistų” partijos suvažiavimu! Valio, draugai! 

2005.05.14

* * *

 

Netikri žodžiai gimdo netikrus įstatymus, kurie tampa tarpusavio atsiskaitymo netikra valiuta. Ir tai Lietuvoje laikoma labai gerbtina politika.  (Zenonas)
2004.11.09

* * *

 

 

Šventojo Jurgio belaukiant ( balandžio 23 d.)

Politiniam liūnui reikalingas pusprotis prezidentas, kurį būtų galima bet kuriuo momentu nušluoti ir įpykusiai liaudžiai pateikti kaip švento Jurgio kovą su drakonu. Kuomet realiai nebuvo nei švento Jurgio, a nei drakono. Buvo tik liūnas.

2004.04.19

* * *

           

 

Zenono dėsnis

                        Absoliučios tiesos monopolizavimas veda į absoliutų išsigimimą.

            2004.01.21

* * *

 

 

Zuokininkų sekta

Lietuvoje gimsta nauja religinė sekta – zuokininkai. Jie netiki į Dievą, bet tiki į Laikraštį. Pagrindinis jų skiriamasis ženklas – tyčiojimasis iš tikinčiųjų į Dievą, kad pastarieji tiki į Dievą, o ne į sektų vadovus. Apeigos dažniausiai prasideda prie sektos įkūrėjo namų maldomis su padėka, kad sektos įkūrėjas leidžia vaikščioti po Jo suspekuliuotą žemę. Gavę sektos įkūrėjo palaiminimą, sektantai pasklinda po miestą ir euforijos apimti į viršų mėto tualetinio popieriaus rulonus, tvirtai tikėdami, kad po mirties jų sielos kaip tie tualetinio popieriaus rulonai pakils į Dangų.

            2003.11.21

            * * *

 

Anekdotas

                        Vyksta geografijos pamoka žydų mokykloje. Mokytojas sako:

- Pasaulyje yra tik dvi tautos: tai išrinktoji tauta ir žydšaudžių tauta, kurią sudaro arabai, vokiečiai, lietuviai ir kiti teroristai.

            2003.10.01

* * *

 

Zenono dėsnis

                        Kuo daugiau lietuvių išskris į Iraką, tuo daugiau žydų atskris į Lietuvą.

            2003.09.24

* * *

 

Zenono dėsnis

                        Kuomet tau pradeda gerai sektis, visada pasirodys žydas.

2003.09.23

* * *

 

Nekaltumo preziumpcija

Lietuvos teisėsaugos sistemoje dirba tik patepti.

            2003.09.14

* * *

           

 

Badas Lietuvos muitinėje

Sunkūs laikai ateina į Lietuvos muitines (atrodo, artimiausiu metu gali tekti gyventi tik iš atlyginimo). Todėl  kai  kurie muitininkai jau dabar pradėjo ruošti maisto atsargas žiemai – šaudyti bent jau gandrus (vis geriau negu nieko).

2003.07.29

* * *

 

 

Lietuva pagal V. Landsbergį (2)

Tėvynė pavojuje – tai kuomet į pavojų pakliūna patriotai su savo sklypais.

2003.06.19

* * *

           

 

 

Lietuva pagal V. Landsbergį (1)

Patriotas - žmogus gelbėjantis Lietuvos žemę, t.y. Lietuvos draustiniuose esančią žemę paskirdamas savo šeimai.

            2003.06.12

* * *

           

 

Anekdotas

Aukščiausi  LR  pareigūnai  kaip  Prezidentas  ir  Premjeras  dėl  priimamų  įstatymų  teisėtumo ir atitikimo Konstitucijai ir kitiems įstatymams pagalbos turi kreiptis į aiškeriagius, kadangi šį darbą turintis atlikti Konstitucinis teismas tai sėkmingai boikotuoja.

2003.03.07

* * *

 

Politiniai benamiai

Lietuvos politologai ir visi kiti karaliaus rūmų klerkai sugalvojo naują terminą : politiniai benamiai (valkatos). Pagal politologų išsamius aiškinimus tai žmonės, kurie dar iki šiol Lietuvoje ieško Mesijo ir laukia jo atėjimo.

Jų žodžiais tariant - tai neįmanoma, atsižvelgiant į praėjusių valdžių ir jų nuopelnus kad Lietuvoje suklestėtų prostitucija, narkomanija, nusikaltimai, lošimų namai. Lietuvoje, pagal juos, per tiek laiko galėjo tik likti nusikaltėliai, prostitutės bei jų vaikai. O čia dar kažkokie kliedesiai apie Mesiją. Tokie žmonės jų akimis žiūrint yra ne pilno proto ir per ateinančius balsavimus ir rinkimus jiems užteks ne pilno balso, o tik patariamojo...

2003.02.15

* * *

 

LR valstybinė paslaptis

Lietuvoje įvyko skandalas: žurnalistas užverbavo saugumietį. Mano manymu, jei taip įvyko, tai saugumietis buvo idiotas. Pagal M.Laurinkų saugumietis pats savo iniciatyva ėmėsi veiksmų prieš „Respubliką“. Tuomet gaunasi kad tai buvo idiotas su iniciatyva. Paklaustas apie padėtį LR Saugumo departamente, M.Laurinkus pavyzdingai tyli.

                        Išvada: kiek idiotų su iniciatyva liko Saugumo departamente – tai LR valstybinė paslaptis.

            2003.02.9

* * *

 

Liūtukas

            ( Pasaka arba ne )

Gyveno kartą Afrikoje Liūtukas. Mėgo jisai klajoti po savaną, žiūrėti į besiganančių antilopių kaimenes. Kartais nuklysdavo į dykumą pasvajoti arba nukeliaudavo prie jūros pasiklausyti apie ką šneka jūros bangos.

Vieną dieną traukdamas per savaną Liūtukas pamatė verkiančią Fėją. Priėjęs arčiau jisai sužinojo liūdną istoriją: kad Fėją iš namų išvijo jos pikta motina Ragana kad nedaro piktų burtų. Nušluostė liūtukas su savo uodega Fėjai ašaras, paėmė ją už rankos ir nusivedė per savaną.. Abudu gražioje nuošalesnėje vietoje susirentė pašiūrę ir apsigyveno.

Laikui bėgant, abudu susidraugavo. Patiko Fėjai, kad vakarais Liūtukas jai atsiguldavo ant kojų ir jas šildydavo, žaisdavo su ja. Kuomet eidavo kartu per savaną visi žvėrys draugiškai ir pagarbiai su jais sveikindavosi.

Bet štai vieną naktį pašiūrės duryse pasirodė Ragana, Fėjos mama. Pamačiusi kad Fėja sau ramiai miega su Liūtuku, iš pykčio pasidarė visa raudonai mėlyna. Pažadino Ragana Fėją ir prigrąsė: jei ir toliau darys gerus burtus, Ragana atims iš Fėjos visas burtų galias. Ir liepė Ragana Fėjai tučtuojau padaryti piktą burtą.

Nepajuto Liūtukas kaip iškrito iš lovos, kaip atsidūė toli toli. Iš ryto prabudęs Liūtukas nesuprato kas čia aplink jį dedasi: kodėl negirdėti Fėjos juoko; kodėl tokie šalti ir sudraskyti  patalai, kurių baltus pūkus stūgaudamas gainiojo vėjas ir skaudžiai lyg sidabrinių adatų spiečiumi drebia į veidą...

            2003.01.01

* * *

           

Mulkis ir prezidento rinkimai

Klausiate kas? Ogi aš. Iš kart nuoširdžiai prisipažįstu, nes kloune sugebėjau įžiūrėti Mesiją, kurio Lietuvai taip trūksta. Kai pamačiau V.Šerėno veido išraišką LR Prezidento rinkimų plakate man pasidarė karšta: ten pamačiau gryną klouną. Klouną, kuris vaidino Mesiją ir kaip Mesijas neturėjo ką pasakyti: savo eterinį laiką atidavinėjo kitiems...

            2002.12.30

            * * *

 

Kalėdos

 

            Žiema ir šiltas kūdikėlis,

                Gyvenimo drama ir švyturėlis –

            Paklydusiems gyvenime...

 

            Tai nusipurtyk savo nerimą,

            Užmiršk kitų klaidas,

            Ir pasinerki į gyvenimą,

            Prikeldamas šventas aistras.

2002.12.24

* * *

 

 

Anekdotas

Atvažiuoja galingiausios pasaulio valstybės vadovas į Lietuvą ir pasako kad mes žmonės. Hmm... o aš jau per vietinius politikierius tai jau buvau užmiršęs.

2002.11.23

* * *

 

Gyvenimo aistra

 

Och ta gyvenimo aistra

Ir visa ko troškimas –

Tai tavo mylima žmona

Bei jos meilužis

Ir visa tai – likimas.

* * *

 

            Prezidento rinkimai arba kas mus valdė? ( 2 )

Lietuvos televizijos problemą reikia spręsti iš aukštesnio požiūrio taško. Pavyzdžiui, bent jau užlipus ant A. Paulausko tvoros. Iš ten pasižiūrejus iš kart viskas tampa aišku. Kam neaišku, tegul dar kartą skaito iš pradžių.

            2002.11.07

            * * *

 

 

Prezidento rinkimai arba kas mus valdė?

Pradedam nuo to: kas mus valdė?

Pirmiausiai vietinės reikšmės muzikos kritikas, kuriam kiekvieno žodžio skambesys yra kritikuotinas. Kuris nesuprato ir nesupranta ką daro. Jisai kritikai savo adresu suteikia šunų lojimo skambesį ( kas dažniausiai ir būna panašu ) ir iš kieno lūpų tai sklinda, pavadina šunimis. Tai pats paprasčiausias problemos sprendimo būdas. Manau, reikalui esant V.Šerėnas bent jau sugebės tiek padaryti kiek taip vadinamas "beveik prezidentas".

Toliau taip vadinamas prezidentas – gamtosaugininkas, pusiau JAV, pusiau Lietuvos pilietis. Kurio žmona taip ir nepatikėjo savo vyru, kad jis sugebės sukurti laimės šalį, kurioje visi žmonės stengsis tapti šios šalies piliečiais. Taip "pirmoji mis" ir liko JAV piliete. O mes turime tikėti vyru, kurio darbais net žmona netiki. Be to labai tvirta ( vieną dieną) ir prezidento nuomonė: tai Williams geras, tai blogas; tai Ignalinos jėgainę uždaryti, tai ne. Iš kitos pusės tai grynas artistas, deja neturintis profesionalaus pasiruošimo bent jau vaidinti vieną, prezidento rolę.

Aš už V.Šerėną. Jis jau bent artistas profesionalas. Gal duos Dievas iškals kokią vieną iš prezidentų rolę, pavyzdžiui kaip V.Čerčilio ir nepaleis iki grabo lentos. Aš noriu artisto profesionalo, o ne diletantų. Nes vistiek visi iki šiol buvę yra be jokio juridinio - ekonominio

išsilavinimo. Nuo "beveik prezidento" žmonės iš nevilties prisikabino ant šakų arba beveik visi gabesni po užsienius išsilakstė. Vėliau žmonės sukluso, bent jau blogiau nesidaro. O su V. Šerėnu bent pasijuoksime. Tikiuosi bent jau jis nedaleis kad jo apsaugos darbuotojai paklustų kitos valstybės saugumo darbuotojams; ir kad savi pareigūnai daužytų savo piliečius pagal užsienio saugumiečių paliepimus. Bent jau iš tokių situacijų V.Šerėnas padarys komiksus, kad

paskiau mums, svetimų supjudytiems, nereikėtų žiūrėti viens į kitą dantis atkišus.

2002.10.31

* * *

 

Zenono dėsnis

 Kai tautoje vieni avinai, tai joje atsiranda ir vilkų ( dažniausiai svetimų ).

2002.10.23

* * *

 

 

            Pagaliau !

Pagaliau LR Prezidentas, buvęs JAV pilietis, perkando Lietuvos valdžioje galiojančias žaidimo taisykles. Ir iš karto jam gyvenimas pasidarė šviesesnis, o buvę priešininkai tapo draugais. O iš kitos pusės kam pyktis, jei tam yra biudžeto lėšos.

Pastarųjų dienų įvykiai Lietuvoje rodo kad rimtai ruošiamasi LR prezidento rinkimams. Kas galėtų paneigti kad V. Adamkaus paruoštas įstatymų projektas, paverčiantis V. Landsbergį prezidentu, nėra kyšis, siekiant galimą konkurentą pašalinti nuo užsibrėžto tikslo. Svarbiausia kad visą tai galima parodyti kaip siekimą įvertinti Lietuvai nusipelniusio žmogaus nuopelnus, o ir mokėti nereikia iš savo kišenės – tam yra Lietuvos biudžetas. Ką veikia Seimo etikos komisija? Čia palyginus su V.Uspaskich  agurkais dėl asmeninių interesų naudos - tai tik žalias agurkėlis.

Bet iš kitos pusės kas Lietuvai tiek daug nusipelnė kurdamas specialius įstatymus tam tikriems žmonėms ar jų grupėms kaip ne V. Landsbergis. Tai garsieji nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamą turtą įstatymas (pavertęs vienus šunimis, kitus LR patriotais), privatizavimo (prichvatizavimo), indėlių gražinimo (nusavinimo), savų apdovanojimo įstatymai.  Savo  laiku  net  buvo  organizuotas  referendumas  dėl  prezidento  rinkimo  tik    vieno  kandidato,

V.Landsbergio. Buvo iššvaistyti milijonai. O dabar pasirodo vėl ta pati dainelė, tik kitas solistas. Pagaliau.

Pagaliau pradėjo veikti tas smurto aparatas, sukurtas V. Landsbergio. Tik gerai pasižiūrėjus, visur  matoma gerai organizuota piramidė, kurios viršuje turi sėdėti gerasis Dėdė ir dalinti malones.  O toks mechanizmas paliktas savivalei nieko gero neduoda. Tai Pakaunės įvykiai, kuomet kova su komunistais baigėsi nekaltos merginos sušaudymu. Matyt tai buvo Maskvos Superagentė. Neišaiškintas “Lietuvo Ryto” pastato susprogdinimas, neišaiškintas geležinkelio tilto per Bražuolę susprogdinimas, G. Vagnoriaus „žiaurios akcijos“, STT nuotykiai

Klaipėdoje, Prokurorų nuotykiai “Lietuvos Ryte”. Visa tai jau nekalbant apie girtų pareigūnų nuotykius. Taip kad nepergyvenkite, čia kaip gerame meksikietiškame seriale – bus daugiau.

Taigi švenčiant Kovo 11d. šventę mums visiems reikia galvoti kaip išardyti tik vieną šeimininką pripažįstantį teisėsaugos (šiuo atveju represinį) aparatą, o ne apdovanoti žmogų, kuris sukūrė mums šią pragaro mašiną, privertusią tūkstančius nusižudyti, tūkstančiams būti dingusiems be žinios, ne vienam būti neteisingai apkaltintam, tūkstančiams iš nevilties nusikalsti, o šimtams tūkstančių bėgti iš Lietuvos. Ir tą dieną mes kelsime Lietuvos vėliavą tik iš baimės prieš

represinį aparatą, o ne iš visos širdies. O taip norėtųsi…Taip norėtųsi kad daugiau nebūtų jokių spec. įstatymų ir prieš juos visi būtų lygus…

2002.03.10

* * *

 

 Anekdotas

Muzikantas žemės spekuliantas mokina lakūną aukšto pilotažo sporto meistrą atsakomybės jausmo.

1999.10.22

* * *

 

  

* * *

Nebūt mylimam – tai tik nesėkmė, nemylėti – tai tikra nelaimė.

                                                                                                Kamiu

* * *

 

 

Odė Niekei

 

            Aš pamilau Niekę.

            Aš grįžtu vėlai namo ir Niekė manęs laukia.

            Aš galiu su Nieke bet kada pasitarti.

            Niekė niekada nepalieka manęs vieno.

            Niekė visada šalia.

            Niekė niekada manęs neišduoda, saugo visas paslaptis.

            Niekė myli mane ir niekada neišeina pas kaimyną.

            Niekė niekada neleidžia savo motinai tvarkyti mano gyvenimo.

            Niekė niekada neišsiveda vaikų, kuomet aš juos noriu labiausiai apkabinti.

            Niekė visada klauso manęs, o ne savo giminių ar draugių.

            Kai aš grįžtu namo pavargęs ir nuo gyvenimo apgirtęs,

            Niekė nepriekaištauja man, ji kantriai tyli.

            Ir ji tik viena supranta kaip man tuomet būna sunku.

            O kai aš atsigulu į lovą,

            Niekė švelniai apsikabina ir kvėpuoja man į nugarą.

            Aš myliu Niekę !

            * * *               

 

            Žodžiai

 

            Prakeik mane

            Ir būsi tu laiminga.

            Kaip viskas paprasta,

            Bet kaip sunku tai padaryt.

            Gerklėj užstrigę žodžiai ir sustingę.

            Jų negali išspjaut ir negali nuryt.        

            * * *

 

            Lietus

 

            Nustojo lyti

            Ir dangus norėjo atsiprašyti

            Už tuos lašus,

            Kuriuos jis išverkė lyg už mane,

O gal tave, regėtą lyg sapne.

Sveika nakties vėsa!

Apkvaitusi galva vienatve ar alaus bokalu.

Koks skirtumas vistiek gražu

Gyventi vakaro šviesa, tikėti rytmečio aušra.

O gal mergos sijonu?

Tik ten lįst per daug baugu,

Kad gali ir negrįžt

Vėl džiaugtis vakaro šviesa...

* * *

 

            Cituojant iš www.zenonas.lt  būtina nurodyti šaltinį  www.zenonas.lt .

            Copyright Ó by www.zenonas.lt

Tramadol no prescription Valium no prescription Xanax no prescription Adipex no prescription Phentermine no prescription